Oglądanie porno a zdrowie psychiczne

Jak wykazują wszystkie badania oglądanie filmów pornograficznych ma destrukcyjny wpływ na zdrowie jak i stosunki społeczne. Osoby oglądające regularnie porno w pewnym momencie odczuwają coraz mniejszą przyjemności z oglądania pornografii i potrzebują coraz silniejszych bodźców. Powoduje to wzrost seksistowskich zachowań u mężczyzn, a nawet chęć zadawania bólu. Dodatkowo kobieta, która odkrywa, że jej mężczyzna ogląda porno czuje się nieatrakcyjnie, czuje także presję, aby zachowywać się i wyglądać jak gwiazda porno.

Polecamy: darmowe porno

Pornografia pokazjue nieprawdziwy obraz seksu, kobiet, małżeństwa i wielu innych spraw. Niestety przez osoby niedojrzałe nie jest to spostrzegane i niszczy ich relacje intymne z partnerami. Niestety codzienne oglądanie porno to także zaburzenia erekcji, traktowanie kobiet przedmiotowo jako sport lub własność. Pornografia potrafi zniszczyć życie wielu mężczyzn i kobet, a nawet dzieci.

Uzależnienie od pornografii może sprawić, że osoba ją oglądająca wyniesie z niej toksyczne poglądy na temat kobiet, seksu, małżeństwa i dzieci. Oglądanie filmów pornograficznych sprawia, że można stracić kontrolę nad swoim życiem. Filmy pornograficzne przedstawiają zachowania człowieka pozbawione kontekstu moralnego. Bohaterowie filmów porno cechują się brakiem wrażliwości moralnej i ocen moralnych, doświadczeń wstydu, poczucia winy i wyrzutów sumienia.

Pornografia sprowadza seksualność jedynie do poziomu fizjologicznego. Według pornografii idealny mężczyzna to seksualny rekordzista, wybijający się dzięki sile fizycznej i seksualnej sprawności.

Pornografia ma także wpływ na stosunek do małżeństwa i rodziny, gdzie brak jest wiązania zachowań seksualnych z uczuciami, tworzy postawy niesprzyjające zakładaniu małżeństwa i jego trwałości,wpływa na zachowania pozwalające na wczesną inicjację seksualną, związki przedmałżeńskie i pozamałżeńskie, posiadanie kochanka.

Niestety pornografia kształtuje także nieprzychylną postawę wobec osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem czy tych, które odbiegają od modnych standardów. Przede wszystkim pornografia ma niszczący wpływ osobowość dzieci. Przede wszystkim filmy pornograficzne dostarczają wzorców patologicznych zachowań. Treści pornograficzne wzbudzają napięcie emocjonalne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej lub zahamowania psychoruchowego czy wzmożoną czujność, a nawet przedwczesne rozbudzenie seksualne.

Według badań pornografia powiększa problem patologii seksualnych i związanych z tym czynów kryminalnych, przyczyniają się do molestowania seksualnego dzieci w rodzinie, sprzyja rozpowszechnianiu się różnych form przemocy i patologii seksualnej.